Документи за извършвате на погребения и кремации

За погребение нов гроб е необходимо:

 1. Лична карта на починалия – оригинал
 2. Съобщение за смърт – оригинал
 3. Молба за ново гробно място

За погребение в стар наследствен гроб е необходимо:

 1. Лична карта на починалия – оригинал
 2. Съобщение за смърт – оригинал
 3. Квитанция за платено гробно място
 4. Удостоверение за наследници на собственика на гробното място – оригинал
 5. Декларация за поддръжка на старо гробно място

За Кремация е необходимо:

 1. Лична карта на починалия – оригинал
 2. Съобщение за смърт – оригинал
 3. Разрешително за кремация
 4. Документ за родствена връзка или семейно положение от най-близкия родственик-оригинал
 5. Декларация за съгласие от най-близкия родственик

Документи за полагане на урна в старо наследствено място

 1. Квитанция за платено гробно място
 2. Удостоверение за наследници на собственика на гробното място-оригинал
 3. Декларация за поддържка на старо гробно място

За повече информация обадете се на дежурните телефони – 0896 139 500

Важно: Урните могат да се съхраняват и в дома на близките.