Нови гробни места

Нови гробни места

  • Нов гроб в Централни гробщита безплатно
  • Нов гроб в Частен гробищен парк „Бояна парк“ цена от 4800 лв. такса на гробището

Нови Урнови клетки

  • Централни гробища VIP ниша 552 лв. – общинска такса
  • Бакърена фабрика VIP ниша 552 лв. – общинска такса
  • Частен гробищен парк „Бояна парк“ 780 лв. такса гробище за 6 урни

Нов урнов гроб

  • Частен гробищен парк „Бояна парк“